Chiari malformatie bij de Dwergkeeshond

 

De aandoening chiari malformatie (het herniëren van de kleine hersenen door het achterhoofdsgat) en syringomyelie (holtevorming in het ruggenmerg) komt bij diverse toy breeds voor. Met name de Cavalier King Charles Spaniël is hierdoor ernstig aangedaan. Middels een screeningsonderzoek is gebleken dat ook bij de Dwergkeeshond (Pomeranian) deze aandoening veel voorkomt. De vraag is hoe we deze aandoening bij dit ras kunnen bestrijden. Wat veroorzaakt het, hoe voorkomen we het?

 

Inmiddels hebben we ruim 230 Dwergkeeshonden onderzocht en maar liefst 70% van de honden heeft een geringe chiari malformatie en 25% van de honden syringomyelie. Hoewel deze cijfers schokkend klinken is het mogelijk om met behulp van foktechnische maatregelen de frequentie aanzienlijk terug te dringen.

 

Meer inzicht door DNA 

 

We willen zoveel mogelijk honden screenen middels een MRI scan. Met behulp van vragenlijsten verzamelen we informatie voor de klinische beelden en kijken we welke behandeling van de patiënten het beste werkt. Daarnaast verzamelen we van alle honden DNA monsters en meten we allerhande interne en externe diameters / afmetingen om zicht te krijgen op waarom een hond wel of niet wordt aangedaan.

Als we zicht krijgen op waarom honden aangedaan raken dan kunnen we betere foktechnische maatregelen treffen en misschien een DNA test ontwikkelen.

Het doel is om de Dwergkees geheel vrij te krijgen van deze aandoeningen.

 

Met jouw bijdrage help je de Dwergkeeshond!

 

Een DNA isolatie kost 22,50 euro, een screenings MRI scan 500 euro. In totaal hebben we per jaar 10.000 euro nodig om dit gericht aan te kunnen pakken.

Wij zijn dankbaar voor elke bijdrage, groot of klein! Op deze manier komen wij steeds dichter bij een oplossing voor chiari malformatie bij de Dwergkeeshond!