Nieuwe wetenschappelijke publicatie in het project 'Tegen maagcarcinomen bij de Belgische Herder'

21 June 2023 12:58

Het Expertisecentrum Genetica Diergeneeskunde heeft dankzij de genereuze bijdragen van de donateurs van Vrienden Diergeneeskunde belangrijke stappen kunnen zetten in het project 'Tegen maagcarcinomen bij de Belgische Herder'. Het onderzoeksteam van de faculteit Diergeneeskunde werkt in deze fase van het onderzoek samen met een onderzoeksgroep in de Verenigde Staten, die de beschikking heeft over grote groepen patiënten en controles van dezelfde Belgische herder variëteiten. In mei 2023 heeft het onderzoeksteam een publicatie gedaan over het onderzoek, die wij graag delen met onze partners en donateurs.

Maagcarcinoom wordt over het algemeen beschouwd als een zeldzame ziekte bij honden, met helaas een ernstige prognose. Het is een vorm van maagkanker die vaker voorkomt bij Tervueren en Groenendaeler honden in vergelijking met andere rassen. In deze studie werden maagtumorbiopten onderzocht aan de hand van systemen die gewoonlijk worden gebruikt bij de classificatie van humane maagcarcinomen, aangezien er tot op heden geen duidelijke consensus is voor het onderzoek naar weefsel van maagcarcinomen bij honden. Ook tumorlocatie en de mate van ontsteking zijn meegenomen in het onderzoek.

De overlevingstijd na het begin van de symptomen is onderzocht in relatie tot de tumorclassificatie. Een intestinaal type en een tubulair tumorpatroon werden beide geassocieerd met een langere overlevingstijd. Dit kan de dierenarts helpen als hulpmiddel bij een prognose voor maagcarcinoom bij honden en geeft informatie over het gebruik en de betrouwbaarheid van de onderzochte scoringsystemen. Dit onderzoek zal vervolgd worden met een analyse naar de verschillende factoren die verder bij kunnen dragen aan het ziekteproces, alsook de genetische studie die uitgevoerd wordt in samenwerking met onderzoekers uit de Verenigde Staten.

Lees meer over dit onderzoek in het recent gepubliceerde wetenschappelijke artikel ‘The Histopathological Characteristic of Gastric Carcinoma in the Belgian Tervueren and Groenendael Dog: A Comparison of Two Classification Methods’. 

Mede namens het onderzoeksteam, hartelijk dank voor de steun aan dit project!

Help mee

Helaas komen erfelijke aandoeningen steeds vaker voor bij honden en katten en leiden regelmatig tot welzijnsproblemen. Wil jij ook dat honden en katten zonder ernstige ziekte geboren kunnen worden? Steun Gezond Gefokt en help het Expertisecentrum Genetica Dergeneeskunde met het ontwikkelen van methodes om deze ziekten duurzaam tegen te gaan!