Nieuwe wetenschappelijke publicatie in het project 'Tegen polymyositis bij het Kooikerhondje'

21 June 2023 13:01

Het onderzoeksteam van het project ‘Polymyositis bij het Nederlandse Kooikerhondje de wereld uit’ richt zich op het bestrijden van de mutatie die de aandoening veroorzaakt. Polymyositis is een complexe aandoening, waar meer dan een mutatie verantwoordelijk is voor ziekte.

Dit jaar gaan er belangrijke stappen gezet worden, vertelt Dr. Paul Mandigers, veterinair neuroloog: 'We hebben in dit artikel eerst beschreven wat voor een soort spierontsteking het is en hoe de dierenarts de diagnose kan stellen. Dat is belangrijk want nog steeds wordt de ziekte soms niet herkend, of te laat. We zijn nu bezig met een viertal andere artikelen: een waarin we exact beschrijven wat voor een soort polymyositis het is, een met de MRI bevindingen, een derde waarin we de behandeling beschrijven en een vierde waarin een van de mutaties wordt beschreven.' We willen de donateurs van Vrienden Diergeneeskunde ontzettend bedanken voor de steun en betrokkenheid, waardoor deze stappen mogelijk zijn gemaakt. 

Lees meer over dit onderzoek in het recent gepubliceerde wetenschappelijke artikel ‘An Inflammatory Myopathy in the Dutch Kooiker Dog’.

Dankzij de steun van vele dierenliefhebbers kunnen we gezondheid en het welzijn van het Nederlandse Kooikerhondje blijven verbeteren. Jouw steun zorgt dat we onderzoek kunnen blijven doen naar Polymysitis bij het Kooikerhondje, help je mee?