Meer onderzoek naar de overbeet bij husky's dankzij de Morris Animal Foundation

24 November 2023 14:23

Er is nog steeds geld nodig om de genetische achtergrond van de overbeet bij Siberische Husky’s te ontdekken en een DNA test te ontwikkelen om de afwijkende beet in de toekomst te voorkomen. Dit project wordt mogelijk gemaakt dankzij de steun van partners en donateurs. Onderzoekster Christina Kijan heeft onlangs de Morris Animal Foundation Veterinary Student Scholar toegekend gekregen. Dankzij deze bijdrage kan het onderzoek naar overbeten bij de Husky nog verder worden uitgebreid.


Onderzoekster Christina Kijan: ‘Ik ben ontzettend blij en dankbaar dat de Morris Animal Foundation net als wij de waarde van dit onderzoek ziet. Door deze steun krijg ik de fantastische kans om mijzelf als onderzoeker verder te ontwikkelen en tegelijk het onderzoek een stap verder te brengen. Dat is en blijft heel belangrijk, want de overbeet is vaak een erg pijnlijke aandoening die we hopelijk in de toekomst kunnen voorkomen met een genetische test. De aanvraag is onderdeel van een heel competitief programma voor veterinaire studenten, dus ik ben erg trots en verheugd voor het onderzoek dat het is gelukt.’

De donatie helpt het onderzoeksteam om meer samples te verzamelen en te analyseren. Het onderzoeksteam richt zich momenteel op genetische analyses van de huidige samples en de vergelijking van cases van Siberische Husky’s met overbeten en controlegroepen. Ze komen steeds dichterbij het vinden van de mutaties in het DNA die verantwoordelijk zijn voor de aandoening.

Dit onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt dankzij de inzet van vele Siberische Husky eigenaren. Heb je een Siberische Husky met óf zonder een overbeet en zou je ook graag bijdragen door DNA beschikbaar te stellen? Neem dan contact op met het onderzoeksteam via het email adres: ecgg@uu.nl

Help mee en zorg samen met ons voor een gezondere toekomst voor de Siberische Husky.

Onderzoeksteam Siberische Husky’s zonder overbeet:

Dr. Peter Leegwater, moleculair geneticus Expertisecentrum Genetica Diergeneeskunde

Dr. Henriëtte Booij-Vrieling, specialist humane en veterinaire tandheelkunde

Christina Kijan, onderzoekster Expertisecentrum Genetica Diergeneeskunde, masterstudent geneeskunde van gezelschapsdieren