KASSA | 'Import extreem kortsnuitige honden moet stoppen'

30 August 2021 13:54

Op zaterdag 28 augustus besteedde het tv-programma KASSA  aandacht aan het verzoek van partners van FairDog voor een importverbod van extreem kortsnuitige honden. Het Expertisecentrum Genetica Diergeneeskunde - dat in opdracht van het ministerie van Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) criteria heeft opgesteld voor de fokkerij van kortsnuitige honden - leverde input aan voor dit item. Bekijk het item hier

 

Bij kortsnuitige honden zoals de Mopshond en de Engelse en Franse Bulldog heeft selectie op extreme uiterlijke kenmerken geleid tot een steeds verdergaande misvorming van de hondenschedel. Hierdoor hebben deze honden een sterk verhoogde kans op ademhalingsproblemen, beschadiging van het oog, ontstekingen van de neusplooien en middenoorproblemen. Dit leidt tot verminderd welzijn bij deze dieren.

PETscan


Deze schadelijke uiterlijke kenmerken zijn, naast erfelijke aandoeningen, de belangrijkste oorzaak van gezondheidsprobleem bij honden en katten. PETscan is een systeem – ontwikkeld door het Expertisecentrum Genetica Diergeneeskunde - waarmee de incidentie van zulke aandoeningen per ras landelijk in kaart kan worden gebracht. Deze cijfers zijn essentieel in het ondersteunen van de fokkerij in het bestrijden van erfelijke ziekten. Daarnaast kan hiermee de eerste stap worden gezet in de ontwikkeling van goede DNA-diagnostiek, waarmee aandoeningen op tijd opgespoord en eventueel behandeld kunnen worden.


Interactief formulier

In PETscan is voor dierenartsen een interactief formulier beschikbaar waarmee zij kortsnuitige honden op verschillende eigenschappen kunnen scoren, zoals de grootte van de neusopeningen, de aanwezigheid van abnormale ademgeluiden in rust en de zichtbaarheid van het oogwit. Met behulp van dit formulier kunnen dierenartsen de handhavingscriteria voor kortsnuitige honden beoordelen, en eigenaren bewust maken van de ernst van de schedelmisvorming van hun hond. 
Vind het formulier via: https://uuerf.tst.vet.uu.nl/view/demo.html


Problemen in kaart brengen


Dierenartsen en dierenpraktijken die deelnemen aan PETscan, helpen mee met het in kaart brengen van de gezondheidsproblemen bij honden en katten in Nederland. Daarnaast ontvangen zij waardevolle, up-to-date informatie over het voorkomen van erfelijke ziekten in de Nederlandse populatie honden en katten. Zo kunnen dierenartsen verantwoordelijkheid nemen in deze problematiek en hoogwaardige zorg leveren aan de patiënten.

Met PETscan is dus een onmisbaar instrument ontwikkeld om de diergeneeskunde in staat te stellen gezondheidsproblemen in de hele populatie van gezelschapsdieren te kwantificeren, en op basis daarvan beleid te ontwikkelen om de geconstateerde problemen te bestrijden.

 

Steun PETscan

Met jouw steun kunnen we PETscan blijven ontwikkelen en verbeteren, voor een toekomst zonder erfelijke aandoeningen! Help je mee?

 

Beeld | Uitzending KASSA