Erfelijke epilepsie bij de Cane Corso


Helaas komt bij de Cane Corso epilepsie voor. Ongeveer 3% van de honden ontwikkelen geschat ergens in hun eerste levensjaren epilepsie. Bij sommige honden is epilepsie goed te behandelen, maar helaas niet altijd. Cane Corso’s die gaan clusteren hebben een grotere kans om vroegtijdig te overlijden.

Het kunnen voorkomen van de epilepsie is dus erg belangrijk. En alleen door foktechnische maatregelen kunnen we trachten de frequentie van de aandoening terug te dringen. Tegelijkertijd heeft het uitsluiten van alle honden die mogelijk dragers van epilepsie zijn forse consequenties voor de totale populatie. 

Veel beter dus om via DNA onderzoek te bepalen welke honden wel of geen dragers zijn. Op dit moment bestaat er echter nog geen DNA test. 

Wat wij willen doen

Alle reden dus om te werken aan het ontwikkelen van een DNA test! En dit is wat wij willen doen.

In een eerste stap willen wij van lijders en onverwante controle honden DNA uit bloedmonsters isoleren. Met behulp van een zogenaamde GWAS of als dat mogelijk is whole genomic sequencing (WGS) willen we zicht krijgen op welke mutaties of variaties in het DNA epilepsie veroorzaken.Het uiteindelijke doel is dus om of een DNA test, of een gerichte risicoschatting te kunnen ontwikkelen.

Wat wij nodig hebben

Een DNA isolatie kost 22,50 euro. Een GWAS van een hond ongeveer 250 euro. WGS kost bij benadering 800 euro per hond. 

Wij zijn dankbaar voor elke bijdrage, groot of klein! Op deze manier komen wij steeds dichter bij een oplossing voor erfelijke epilepsie bij de Cane Corso!