Siberische Husky's zonder overbeet

 

Bij de Siberische Husky blijken steeds vaker overbeten voor te komen. Een overbeet houdt in dat de onderkaak korter is dan de bovenkaak. In verreweg de meeste gevallen brengen de hoektanden en snijtanden van de onderkaak dan schade aan in de bovenkaak als gevolg van een verkeerde occlusie.

 

Een recessieve aandoening

Inmiddels weten we een beetje meer over de overerving van deze afwijking en zijn we erachter dat de aandoening zeer waarschijnlijk een recessieve aandoeningen is. Dit soort aandoeningen komen gemakkelijker tot uiting wanneer er inteelt is in een populatie. Inteelt kan ontstaan wanneer er gebruik wordt gemaakt van een kleine populatie honden of wanneer niet alle honden even vaak gebruikt zijn om te fokken.

 

Het verantwoordelijke gen

De dierenartsen-onderzoekers denken dat met alle waarschijnlijk een simpel recessief gen verantwoordelijk is voor de overbeet. Dit betekent dat een relatief eenvoudige DNA analyse voldoende is om het exacte gen te identificeren.

 

Help je mee? 

Om het mogelijk te maken om het gen te vinden en hiermee een belangrijke stap te zetten om de afwijkende beet uit het ras te krijgen, hebben de dierenartsen-onderzoekers onze steun nodig. 

Jouw donatie maakt het mogelijk om de Husky in de toekomst gezonder te maken. Help je mee?