Een gezonde toekomst voor katten

Normal 7e8c530f7042847cd28c6106364b3003df2d1a15
from € 48.490 (20%)

 

De kattenfokster die kortbenige katten zonder haar fokte, noemde haar creaties “schattig”.

De Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA) dacht er echter anders over en stuurde een formele waarschuwing. De fokster mag haar Bambino Sphynx katten niet langer inzetten voor de fokkerij.

Deze katten hebben namelijk behoorlijk te lijden onder hun ‘schattige’ uiterlijk. Geen vacht betekent geen bescherming tegen de zon of kou; geen snor- of tastharen beperkt hun vermogen tot communicatie en waarneming. En dankzij hun afwijkend korte pootjes kunnen de Bambino Sphynx nauwelijks lopen, laat staan rennen, springen of klimmen.

Alles behalve schattig, dus....

  

Artikel 3.4 

 

Op 1 juli 2014 is een aantal wijzigingen in het Besluit Houders van Dieren in werking getreden. Het doel van deze wijzigingen was de verbetering van het dierenwelzijn bij de bedrijfsmatige handel.

Artikel 3.4. van het Besluit bevat regels ten aanzien van het fokken van gezelschapsdieren. Als hoofdregel geldt dat het is verboden gezelschapsdieren te fokken op een wijze waarop het welzijn en gezondheid van het ouderdier of de nakomelingen wordt benadeeld. Daaronder wordt onder andere verstaan dat er bij het fokken, voor zover mogelijk, voor moet worden gewaakt dat geen ernstige afwijkingen en ziekten worden doorgegeven aan of kunnen ontstaan bij de nakomelingen. Verder mogen er, voor zover mogelijk, ook geen uiterlijke kenmerken worden doorgegeven die schadelijke gevolgen hebben voor het welzijn en de gezondheid van het dier. Hetzelfde geldt voor ernstige gedragsafwijkingen.

Het besluit beperkt zich echter tot doelvoorschriften, wat betekent dat men met open normen werkt die nader moeten worden ingevuld. Tot op heden heeft de branche weinig  stappen genomen om hier invulling aan te geven. Daardoor is het voor de inspectie en rechterlijke macht lastig om het artikel te kunnen handhaven.

 

Gezondheidscriteria voor honden...

 

Echter, om art. 3.4. te kunnen handhaven moet aantoonbaar zijn dat een fokker zich voldoende heeft ingespannen om te voorkomen dat schadelijke uiterlijke kenmerken, ernstige ziekten of gedragsafwijkingen worden doorgeven aan nakomelingen. In 2019 zijn door het Expertisecentrum Genetica Diergeneeskunde fokselectiecriteria ontwikkeld voor het fokken met kortsnuitige honden, waar nu op wordt gehandhaafd. Momenteel werkt het Expertisecentrum Genetica aan het uitbreiden van de criteria om alle orgaansystemen alsook inteeltcriteria voor de hond op te stellen.

 

...én voor katten!

 

Echter speelt deze problematiek niet enkel bij de hond maar ook bij de kat. Bijvoorbeeld, kort-snuitige katten kampen, net als kortsnuitige honden, zowel met benauwdheid als gebits- en oogproblemen.Ook wordt gefokt met katten met genetische afwijkingen (Bambino Sphynx, Scottish fold etc.) waarbij het welzijn van het dier is aangedaan. Fokken met katten met dit soort ernstige uiterlijke afwijkingen leidt derhalve tot fysiek en fysiologisch ongerief en beperking van het natuurlijk gedrag hetgeen geldt als een inbreuk op de integriteit of het welzijn van de dieren (Wet dieren).

Tegelijkertijd is er binnen de sector van de kattenfokkerij behoefte aan wetenschappelijk onderbouwde criteria met betrekking tot gezondheid en welzijn waar fokkers pro-actief aan kunnen voldoen.

 

De doestelling van dit project is dan ook het opstellen van onderbouwde gezondheidscriteria voor katten die getoetst kunnen worden door dierenartsen en gebruikt door fokkers om aan te kunnen tonen dat  een fokker zich onvoldoende heeft ingespannen om te voorkomen dat schadelijke uiterlijke kenmerken, ernstige ziekten of gedragsafwijkingen worden doorgeven aan nakomelingen. 

 

Help je mee? 

 

Met jouw bijdrage kunnen de dierenartsen-onderzoekers van de faculteit Diergeneeskunde werken aan deze belangrijke gezondheidscriteria voor katten.